Jak potvrzují data Broker Consulting, český trh s hypotékami nabírá i přes koronavirovou situaci stále rychlejší obrátky. Po velmi překvapivém roku 2020 máme za sebou ještě překvapivější leden 2021, kdy objem hypoték sjednaných našimi klienty meziročně vzrostl o rekordních 67 %. Banky už postupně začínají mírně zvyšovat úrokové sazby, jak už nyní vidíme u hypoték s dlouhou fixací. Zatím k oficiálnímu zdražení přistoupili menší hráči na trhu, ale předpokládám, že během března je budou následovat také ostatní poskytovatelé hypotečních úvěrů. Každopádně u hypotéky s 5letou fixací můžeme sazbu okolo 2 % považovat za velice přívětivou.

Zájem lidí o pořízení vlastní nemovitosti navzdory koronaviru dál roste

Dopady koronavirové pandemie a s ní spojených vládních opatření rozhodně neutlumily touhu Čechů po vlastním bydlení ani po nemovitostech obecně. Vzhledem k omezeným možnostem cestování a prakticky jakéhokoli sociálního vyžití se začali mnohem více zabývat otázkami vlastní budoucnosti. Vzrostl tak zájem lidí nejen o pořízení nemovitosti k bydlení, ale i k rekreaci, případně o rekonstrukci jejich stávajícího majetku. Stále samozřejmě platí, že zájemci o vlastní bydlení by měli mít vždy vytvořenou dostatečnou finanční rezervu na horší časy alespoň ve výši 4 až 6násobku jejich měsíčního příjmu. O nemovitosti také jeví stále větší zájem investoři, kteří je využívají k pronájmu. Zde je však namístě pohlížet na danou nemovitost jako na skutečnou investici, která stejně jako každá jiná investice představuje i určitá rizika.

Ke zlepšení dostupnosti bydlení nejspíš nedojde ani letos

Jakým směrem se bude hypoteční trh letos ubírat, je podle mého názoru obtížné predikovat. Klíčové budou čtyři faktory: Na jedné straně máme přetrvávající koronavirovou situaci, na straně druhé je tu stále vysoký počet zájemců o koupi nemovitosti, které pandemie ekonomicky zasáhla jen minimálně, anebo vůbec. Třetím faktorem je nadále hodně omezená nabídka nových nemovitostí na trhu a tím posledním hybatelem dění jsou úrokové sazby hypotečních úvěrů, které jsou stále velmi příjemné.

Scénáře vývoje hypotečního trhu

1) Koronavirová pandemie se výrazně zhorší

Momentální situace v Česku tomu sice nahrává, nicméně ekonomika se zatím zuby-nehty drží. V opačném případě nastane právě tento scénář, kdy kvůli vážným ekonomickým dopadům bude stále více lidí řešit spíše existenční problémy. Tím pochopitelně opadne jejich zájem o koupi nemovitosti. Tento scénář zatím naštěstí není na pořadu dne.

2) Nastane stavební boom, který skokově zvýší nabídku a sníží ceny

Tento scénář je velmi málo pravděpodobný. Aktuálně je v Česku celá řada rozpracovaných a rozestavěných developerských projektů, ale ty samy o sobě situaci příliš nezvrátí. Při pohledu na nastavení jejich ceníků nelze předpokládat, že dojde ke snižování cen. Hlavní problém ale vidím ve stavebním zákoně, jehož novela platná od letošního roku příliš mnoho zásadních změn nepřinesla. Stavební povolení je sice nově zkráceno na maximálně 30 dnů, nicméně stavební řízení a stavba rezidenčních objektů trvají dohromady 7 až 10 let.

3) Dojde ke změně úrokových sazeb u hypoték

Ke zvýšení sazeb může dojít ze dvou následujících důvodů:

a) Česká národní banka může usoudit, že rostoucí realitní i hypoteční trh mohou ohrozit ekonomickou stabilitu země, a proto – navzdory zhoršení dostupnosti úvěrů pro právnické osoby – razantně zvýší základní sazby. Tím by samozřejmě došlo i ke zvýšení běžných úrokových sazeb a následnému zhoršení dostupnosti financování bydlení.

b) Výnosy ze státních dluhopisů, od kterých se také výše sazeb odvíjí, budou dál narůstat. Taková situace může nastat buď v případě, že světové ratingové agentury zhorší rating Česka, nebo pokud vzroste nedůvěra investorů v kvalitu českých veřejných financí.

Všechny tři scénáře vývoje hypotečního trhu samozřejmě stále sledujeme. Jako nejpravděpodobnější se jeví postupné mírné zvyšování úrokových sazeb. Těm, kteří žádost o hypotéku odkládají a čekají na lepší podmínky, doporučuji už dále nečekat. Dosavadní vývoj spíše nasvědčuje tomu, že hypotéky budou letos zdražovat. S nižšími cenami nemovitostí, ať už k bydlení, nebo rekreaci, počítat pravděpodobně také nelze. Situaci tak nejlépe vystihuje příslovečné „Nepřebírej, abys nepřebral!“   

Zajímá vás, jaké služby ve financování bydlení poskytujeme? Náš oblastní manažera David Mareš k hypotečním úvěrům dodává: „Nejsem realitní kancelář. Dělám finance a reality spolu. Proto s vámi vyřeším také financování koupě vaší vysněné nemovitosti nebo stavby developerského projektu. V případě prodeje vaší nemovitosti posoudím finanční možnosti zájemců o koupi ještě před podpisem rezervační smlouvy, a tak se vyvarujeme případnému ztroskotání obchodu kvůli neúspěšné žádosti o hypotéku.“ Více o tom, jak práce v Broker Consulting vypadá se můžete dozvědět na jeho osobním webu: https://maresdavid.cz/

Potřebujete řešit financování bydlení, nebo víte o někom, kdo se hypoteční úvěr chystá řešit? Obrátit se můžete na některého z našich konzultantů.